Personvernavtale

Jul 6, 2023

 

PERSONVERNAVTALE

 

INNLEDNING

Denne Personvernserklæringen forklarer hvordan Bald & Beautiful Productions AS (“selskapet”, “vi”, “vårt”) samler inn, bruker, deler og beskytter personopplysningene dine når du bruker vår nettside for juleturneen “Vår Jul”.

 

Bjørn Terje Bråthen er vår databehandler, og kan kontaktes på bt@artistguiden.no for spørsmål angående denne personvernerklæringen.

 

INNSAMLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi samler inn personopplysninger som du frivillig gir oss når du besøker vår nettside. Disse opplysningene kan inkludere, men er ikke begrenset til, ditt navn, e-postadresse, telefonnummer og lignende kontaktopplysninger.

 

BRUK AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi bruker personopplysningene dine til å gi deg informasjon om “Vår Jul”-turneen, inkludert oppdateringer, nyheter og billettinformasjon.

 

DELING AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi deler ikke dine personopplysninger med tredjeparter, bortsett fra når det er nødvendig for å levere tjenesten (f.eks. billettsalg gjennom Ticketmaster). Vi vil ta alle nødvendige skritt for å sikre at dine personopplysninger blir behandlet sikkert og i samsvar med denne personvernerklæringen når de deles med slike tredjeparter.

 

SIKKERHET

Vi tar din sikkerhet på alvor og tar rimelige tiltak for å beskytte personopplysningene dine mot uautorisert tilgang, endring, tap eller ødeleggelse.

 

DINE RETTIGHETER

Du har rett til å be om tilgang til, rettelse eller sletting av dine personopplysninger. Du har også rett til å begrense behandlingen av dine personopplysninger, retten til å motsette deg behandlingen og retten til databærbarhet. For å utøve disse rettighetene, vennligst kontakt oss på bt@artistguiden.no.

 

ENDRINGER I DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN

Vi forbeholder oss retten til å endre denne personvernerklæringen etter behov. Eventuelle endringer vil bli publisert på vår nettside, og vi anbefaler at du regelmessig sjekker for oppdateringer.

 

Ved å bruke vår nettside, samtykker du til innsamling, bruk og deling av dine personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen.