Har du lyst å være med å synge sammen med artistene i Vår Jul i Kilden 10. desember?

Meld deg på Sørlandskoret!

Øvelsestider:

Lørdag 18. november kl 12:00 – 17:00 – Søm kirke
Tirsdag 28. november kl 18:00 – 21:00 – Kristiansand Frikirke

Dirigent: June Baarøy Myhrstad

Koravgift: kr 200,-
Betales til Vipps-nummer 638678 etter påmelding.

Noter og øvingsfiler:

Noter og øvingsfiler legges ut her i september, slik at korsangerene har mulighet til litt egenøvelse fram mot første fellesøvelse lørdag 18. november.

Vår Jul