Har du lyst å være med å synge sammen med artistene i Vår Jul i Vår Frelsers kirke 7. desember?

Meld deg på Haugalandskoret!

Øvelsestider:

Lørdag 25. november kl 12:00 – 17:00 –Udland kirke
Fredag 1. desember kl 18:00 – 21:00 – Bleikemyr Bydelshus

Dirigent: Christoffer Utvik

Koravgift: kr 200,-
Betales til Vipps-nummer 638678 etter påmelding.

Noter og øvingsfiler:

Noter og øvingsfiler legges ut her i september, slik at korsangerene har mulighet til litt egenøvelse fram mot første fellesøvelse lørdag 25. november.

Vår Jul